Грандіозний розіграш подарунків.

Richamster крок за кроком підбирається до свого 2000-го користувача. А що ж буде коли таки добереться? Грандіозний розіграш подарунків. Ще грандіозніший ніж на ДР біржі. Оскільки користувачів ми любимо більше ніж себе. Призи буде розіграно в 13-ти категоріях. В момент реєстрації 2000-го користувача буде зроблено фіксацію балансів і всім користувачам будуть начислені квитки. Про кількість квитків всі учасники у всіх категоріях отримають інформування на електронну пошту за якою зареєструвалися.Список категорій, умови отримання 1 квитка та приз категорії в таблиці нижче.

Розглянемо приклад.

У вас на балансі є 5000 грн, 1999 DOGE та 3333 KRB

Ви отримаєте лист наступного змісту.

“Вітаємо.Ви приймаєте участь у розіграші 2000 за 2000 Вам нараховано наступні квитки: 2 UAH, 1KRB.

Розіграш відбудеться (час розіграшу)З повагою адміністрація Richamster“

Як бачимо з прикладу, квитки нараховуються на цілу необхідну кількість валюти. Якщо не вистачатиме хоча б однієї монети, як в прикладі з DOGE, квиток не нараховуватиметься.

В кожній категорії будуть зібрані всі квитки і скинуті в одну корзину. Тобто чим більше квитків тим більше шансів на перемогу.

Розіграш відбудеться через день після фіксації 2000 користувача.Тож слідкуйте за новинами, збільшуйте свої шанси на перемогу і пам'ятайте, що з Richamster багатим стати просто.

----------------------------------------------------------------------------

Richamster is gradually being selected for its 2000th user. And what happens when you get there? Great raffle of gifts. Even more grandiose than the stock market birthday. Because we love users more than ourselves. Prizes will be drawn in 13 categories. At the time of registration of the 2000th user, the balances will be set and tickets will be credited to all users. All participants of all categories will be notified of the number of tickets by e-mail for which they have registered. The list of categories, the conditions for obtaining 1 ticket and the winning category in the table below.

Consider an example.

You have UAH 5,000 on your balance, 1999 DOGE and 3333 KRB

You will receive a letter with the following content.

"Congratulations. You are taking part in the 2000 for 2000 draw. You have been awarded the following tickets: 2 UAH, 1KRB. The draw will take place (drawing time). Sincerely, Richamster administration

As you can see from the example, tickets are charged for the required amount of currency. If at least one coin is missing, as in the DOGE example, the ticket will not be credited.

In each category, all tickets will be collected and dropped into one basket. That is, the more tickets, the better the chances of winning.

The draw will take place the day after the fixation of 2000 users. So follow the news, increase your chances of winning and remember that it is easy to become rich with Richamster.