Повні стакани - повні кармани | > Large volumes - full pockets.

Повні стакани - повні кармани. Призовий фонд - 950 KUB

Минулого місяця був місяць Біткойна, цей місяць буде місяцем Ефіра (ETH). Суть акції лишається тією ж але ми трохи уточняємо та вдосконалюємо правила ну і збільшумо призовий фонд.
Отже поїхали“Повні стакани ETH - повні кармани KUB”. Учасники акції розділять між собою 950 KUB. З них 650 KUB отримають ТОП 10 по кількості набраних балів за весь період. Ще 300 KUB буде розділено між всіма хто хоча б раз потрапляв в топ-10 дня (10*30=300). Кожне попадання в топ дня дає вам +1KUB. Тож тепер є сенс боротись навіть в останні дні.
Але як потрапити в ТОП дня?
Необхідно виставити на біржі на продаж ETH в будь-якій парі по будь-якій ціні. Раз в день в різний час буде формуватись статистика. Той хто матиме найбільше виставленого на продаж ETH отримуватиме 10 балів, слідуючий за ним 9, наступний 8 і т.д до 1. Таким чином формується ТОП-10 кожного дня. В акції не приймає участь ЕТН який не стоїть в лотах. Тож якщо ви маєте ЕТН на балансі але не виставили його ви не прийматимете участі.
А що робити якщо в акції я хочу прийняти участь але боюся продешевити з продажем?В такому разі ставте ЕТН по ціні яка вас точно влаштує наприклад за 100 000 грн. Важливо щоб він був виставлений.
Я не бажаю світити свої баланси перед іншими
Ми піклуємося про конфіденційність ваших даних, і в той же час даємо можливість слідкувати за перебігом акції та своїм результатом. Тому як тільки користувач потрапляє в ТОП дня, йому присвоюється особистий номер і він зможе відслідковувати свою позицію в таблиці. Про присвоєння ІН користувачу буде повідомлено по e-mail або в Telegram (залежно як ми комунікували з вами раніше).
Якщо вам здається що ви б мали бути в ТОП але не отримали номер можете уточнити інформацію в телеграмі у @SilverMystery або написавши на [email protected].


Перший заліковий день 29.08.20 останній залікови день - 27.09.20. Вже до 28.09.20 переможці отримають свою нагороду і буде оголошено стакани якої валюти ми наповнювати будемо наступними.

Large volumes - full pockets. The prize fund is 950 KUB

Last month was Bitcoin Month, this month will be ETH Month. The essence of the action remains the same, but we are slightly clarifying and improving the rules and increasing the prize fund. So let's "Large volumes of ETH - full pockets of KUB". The participants of the action will share 950 KUB. Of these, 650 KUB will receive a TOP 10 for the number of points scored for the entire period. Another 300 KUB will be distributed among all those who at least once got into the top 10 days (10 * 30 = 300). Each stroke at the top of the day gives you + 1KUB. So now it makes sense to fight even in the last days. But how to get to the TOP of the day? Put on the exchange for sale ETH any pair at any price. Statistics will be generated once a day at different times. The one with the highest ETH for sale will receive 10 points, then 9, the next 8, etc. up to 1. Thus, the TOP-10 is formed daily. An ETH that does not participate in parties does not participate in promotions. So, if you have an ETH on your balance sheet but you have not set it, you will not participate. And what if I want to take part in the promotion, but I'm afraid to get cheaper from the sale? In this case, supply ETH at a price that will suit you exactly, for example, for UAH 100,000. It is important that it is exhibited. I don't want to shine my balances in front of others We take care of the confidentiality of your data and at the same time give you the opportunity to monitor the progress of the campaign and its results. Therefore, as soon as the user gets into the TOP of the day, he is assigned a personal number, and he will be able to track their position in the table. The assignment of the identifier to the user will be notified by e-mail or Telegram (depending on how we communicated with you before). If you think you should be in the TOP but have not received a number, you can check the information in the telegram at @SilverMystery or by writing to [email protected].

The first credit day 29.08.20 the last credit day - 27.09.20. By 28.09.20 the winners will receive their prize, and the volumes of which currency we will fill will be announced next.