Сoinhills

Зустрічайте нас на ще одному агрегаторі www.coinhills.com/market/exchange/richamster/ Чим цікавий coinhills ? Він відображає частку біржі на всьому ринку. Можна подивитись частку на ринку окремо по ТОП монетах. Поки що наші результати досить скромні. Наша біржа займає 212 місце з показником 0.00000304 % Нехай це буде нашою точкою відліку. Подивимось на результати через рік. Все ж приємно, що нас почали помічати і все більше площадок починає вести аналітику враховуючи наші показники.

Meet us on another aggregator www.coinhills.com/market/exchange/richamster/ Why is coinhills interesting? It reflects the share of the exchange in the entire market. You can see the market share separately for TOP coins. So far, our results are rather modest. Our exchange ranks 212 with an indicator of 0.00000304% Let this be our starting point. Let's see the results in a year. Still, it's nice that they started to notice us and more and more sites are starting to conduct analytics taking into account our indicators.