Full volumes of BTC

Нещодавно в нас була запущена система торгових статусів. За токен KUB, ви активуєте статус і знижуєте торгову комісію (навіть можете прибрати її зовсім), розблоковуєте реферальні кошти і це лише початок.

Кожен новий статус, окрім базових параметрів, дозволить вам отримувати нові привілеї та бонуси.

Ми поки що лише заклали фундамент і на ньому починаємо зводити досить цікаві рішення. Але виникає дві проблеми про які нам часто говорять.

1. “У вас пусті стакани і не ма чим торгувати”.

2.“Я не хочу купувати KUB, як ще їх можна отримати?”

і для вирішення цих двох питань ми розпочинаємо акцію“Повні стакани - повні кармани”.

Ми будемо додатково мотивувати користувачів, які поповнюють свої баланси та виставляють кошти в ордери.

Як це відбуватиметься?

Ви поповнюєте свій баланс та виставляєте валюту в торговий стакан за будь-якою ціною.

Щодня 10 користувачів з найбільшим балансом в ордерах отримуватимуть від 10 до 1 балу. В кінці сесії бали додаються і визначається ТОП 10 тих, хто активно наповнював стакани своїми ордерами. Вони отримають від 10 до 100 токенів KUB. Ми піклуємося про конфіденційність ваших даних, але в той же час хочеться дати можливість слідкувати за перебігом акції та своїм результатом.

Тому як тільки користувач потраплятиме в ТОП дня йому буде присвоюватись особистий номер і він зможе відслідковувати свою позицію в таблиці. Свій номер можна буде дізнатись звернувшись в телеграм до @SilverMystery.

Отож, оголошуємо місяць “Повні стакани BTC - повні кармани KUB”

Перший заліковий день 30.07.20 останній залікови день - 28.08.20. Вже 29.08.20 переможці отримають свою нагороду. Після цього ми оголосимо наступну валюту, яку будемо наповнювати.

БОНУС.

Що за компанія без власного мерчу та аксесуарів?

Ми також поступово обзаводимся своєю лінійкою брендованих предметів і будемо її дарувати за активацію статусів, тим самим компенсуючи частину затрат на активацію.

Першим таким предметом може стати сувенірна монета. Її можна отримати за активацію другого статусу. Тож якщо ви вже активували собі Статус 2 пишіть на електронну адресу [email protected] вказуйте ваш нікнейм на біржі, дані для відправки (ПІБ, адресу поштового відділення та телефон) та тему листа “Хочу монетку від Хом’яка”.
Примітка. Поштову пересилку оплачує отримувач.
Невдовзі нові аксесуари на інших статусах. Тож слідкуйте за нашими новинами і вдалих торгів.

\

Each new status, in addition to the basic parameters, will allow you to receive new benefits and bonuses.

So far, we have just laid the foundation and are beginning to build on it quite interesting solutions. But there are two problems we are often told about.

  1. "You have empty glasses, and nothing can be traded."
  2. "I don't want to buy KUB, how else can I get them?"

and to address these two issues, we are launching a "Full Volume - Full Pockets" campaign.

We additionally motivate users who replenish balances and place funds in orders.

How will this happen?

You replenish the balance and place the currency in the trading glass at any price.

Every day, the 10 users who have the largest balance in orders will receive from 10 to 1 point. At the end of the session, points are added and the TOP 10 of those who actively filled glasses with their orders is determined. They will receive from 10 to 100 KUB tokens. We care about the privacy of your data, but at the same time we want to give you the opportunity to monitor the progress of the campaign and its results.

Therefore, as soon as the user gets to the TOP of the day, he will be assigned a personal number, and he will be able to track his position in the table. You can find out your number by sending a telegram to @SilverMystery.

So, we announce the month "Full volumes of BTC - full pockets of KUB"

The first day of crediting 30.07.20 the last day of crediting - 28.08.20. On August 29, 20 winners will receive their prize. After that, we will announce the next currency that we will fill.