Мобільний додаток Richamster | Richamster mobile application

Мобільний додаток Richamster - фічі та оновлення

📣 #новинивідхоми 🐹

Торгувати на Richamster через смартфон стало ще зручніше - з гордістю познайомимо зі змінами у додатку Багатого хом'яка.

Відтепер Ви можете:

📌Просто та швидко вести торги - нове розташування опцій купівлі-продажу дає можливість одним великим пальцем руки здійснювати всі криптовалютні операції

📌У налаштуваннях обрати та змінити відсоток для купівлі-продажу крипти, який буде відображатись на вкладці "Торги"

📌Оперативно моніторити власні ордери - тепер у стаканах вони відображені жовтою цяткою

📌Аналізувати графік трейдингу на вкладці "Торги"

📌Ще краще управляти власним балансом - тепер можна скрити всі нульові баланси

📌Зручно слідкувати за останніми подіями Richamster на вкладці "Новини"

📌Активно спілкуватися з іншими трейдерами та представниками крипто спільноти в чаті біржі

Ще більше фіч та оновлень чекайте на десктопній версії сайту Richamster💻зовсім скоро. Слідкуйте за новинами😊

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.richamster.app

З Richamster просто та зручно завжди!

Richamster mobile application - features and updates

Trading on Richamster via a smartphone has become even more convenient - we will be proud to introduce you to the changes in the Rich Hamster app.

From now on you can:

📌 Easy and fast bidding - the new location of buying and selling options allows you to perform all cryptocurrency transactions with one thumb

📌 In the settings, select and change the percentage for buying and selling the crypto, which will be displayed on the "Bidding" tab

📌 Quickly monitor your own orders - now they are reflected in the glasses with a yellow dot

📌 Analyze the trading schedule on the "Trading" tab

📌 It is even better to manage your own balance - now you can hide all zero balances

📌 Convenient to follow the latest Richamster events on the "News" tab

📌 Actively communicate with other traders and representatives of the crypto community in the stock exchange chat

Expect even more features and updates on the desktop version of Richamster💻 soon. Follow the news😊

#Richamster #биржа #exchange#криптовалюта #cryptocurrency