Маніфест віртуальних активів

Найактуальніше у рубриці #гарячийХомяк🚨🚨🚨

7 лютого Міністерство та Комітет цифрової трансформації України розмістили на своєму сайті Маніфест щодо віртуальних активів. Основне:

🔰 Майнінг не буде підпадати під регулювання з боку держорганів

🔰 Підтримка будь-яких інновацій, що використовують криптоактиви та цифрові технології, навіть якщо вони частково нерегульовані чи не визначені законодавством. Така підтримка буде здійснюватися шляхом створення sandbox- тестових майданчиків для оцінки криптоактивів і цифрових технологій на ринкову потребу та можливі ризики

🔰 Створення правового регулювання відносин на ринку віртуальних активів

🔰 Впровадження міжнародних практик щодо оподаткування цифрових активів та роботи провайдерів послуг із віртуальними активами

🔰 Розвиток освіти щодо функціонування ринку цифрових активів

На сторінці у фейсбук Мінцифри наголосило, що Маніфест є своєрідною конституцією їх роботи з віртуальними активами та акцентувало на сприянні взаємодії фін ринку і ринку віртуальних активів та їх ефективному розвитку у майбутньому

Повний текст Маніфесту знайдете тут: https://bit.ly/2UxAHt2

Слідкуймо за новинами разом!📢💬💭

ЗRichamster.сomпросто та зручно завжди!

=================================================================

On February 7, the Ministry and the Committee on Digital Transformation of Ukraine posted on their website the Manifesto on Virtual Assets. The main thing:

🔰 Mining will not be subject to regulation by government agencies

🔰 Support for any innovation that uses crypto-assets and digital technologies, even if they are partially unregulated or unspecified. Such support will be provided through the creation of sandboxes to evaluate crypto-assets and digital technologies for market need and potential risks.

🔰 Creating legal regulation of relationships in the virtual assets market

🔰 Introducing international digital asset taxation practices and virtual asset service providers

🔰 Development of education on the functioning of the digital asset market

The Facebook page of the Ministry of Finance emphasized that the Manifesto is a kind of constitution of their work with virtual assets and emphasized on promoting the interaction of the financial and virtual assets market and their effective development in the future.

The full text of the Manifesto can be found here: https://bit.ly/2UxAHt2

It's easy and convenient with Richamster.com!